• ... The Turbulent Field ... Jaap Boonstra


  We leven in het postmodern tijdperk, gekenmerkt door grote persoonlijke vrijheid, specialisatie, pluriformiteit en complexiteit, globalisering, communicatietechnologie en schier ongelimiteerde mogelijkheden. Actoren geven in deze context betekenis en creëren nieuwe interacties waarin resultaten tot stand komen, effecten worden gerealiseerd en waarin vernieuwing kan opbloeien. Chaos en orde zijn in deze opvatting geen tegenstellingen, ze liggen naast elkaar.
  (Lopen over Water, 2000.)

 • ..... Samenwerking ..... Lynn Margulis


  De evolutie put zijn grootste dynamiek niet uit concurrentie (vaak verwoord in het beroemde adagium the survival of the fittest) maar uit samenwerking tussen soorten.
  Samenwerking is de natuurlijke bron van iedere vernieuwing en ontwikkeling.
  Natuurlijke selectie is slechts de eindredactie van de verandering, niet de oorzaak.
  (Symbiosis in cell evolution, 1981.)

 • ... Mens van 21e eeuw ... Jan Huisman


  De mens is een authentiek, zichzelf ontwikkelend wezen die onmisbaar onderdeel is van de zich ontvouwende toekomst.
  Vanuit een gezamenlijke verdieping in de toekomst kan een meer fundamentele verschuiving in denken, houding, praten en (collectief) handelen plaats vinden, die organisaties transformeert en mensen in hun creativiteit en authentieke kracht zet.
  (www.krachtenco.nl, 2000.)