Nexus, Institute of Civilisation.

Inzicht door samenhang.

Het Nexus-instituut bestudeert het Europees cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang, om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofisch debat.